درودهای خدا بر تو پرستار                      که هستی ناجی و دلسوز بیمار

ادامه میدهی راه کسی را                     که هست الگوی صبر و عشق و ایثار


روز پرستار بر تمامی پرستاران، بهورزان و دانشجویان رشته پرستاری روستای مند مبارک .


شورای اسلامی و دهیاری روستای مند

منبع : شورای اسلامی روستای مند |تبریک
برچسب ها :